LEGEMIDLER TIL HUND OG KATT
LEGEMIDLER TIL HUND
LÆGEMIDLER TIL KATT

Onsior

Robenakoksib
Tablett
Katt: Til behandling av smerter og inflammasjon forbundet med akutte eller kroniske muskel- og skjelettsykdommer hos katt.
Til reduksjon av moderate smerter og inflammasjon i forbindelse med ortopedisk kirurgi hos katt.
Hund: Til behandling av smerter og inflammasjon forbundet med kronisk osteoarthritis og bløtdelskirurgi hos hunder.

Injeksjon
Til behandling av smerter og inflammasjon forbundet med ortopedisk kirurgi eller bløtdelskirurgi hos hunder og katter.

Ytterligere produktinformasjon

Onsior tablett

Onsior injeksjon