Sosialt ansvar

Sammen med kundene våre forplikter vi oss til å øke kunnskapen innen den globale matvaresikkerheten og støtte båndet mellom mennesker og dyr. Vi stiller frivillig tiden og ressursene våre til rådighet i lokalsamfunn rundt omkring i verden.

Ansatte hos Elanco bidrar med frivillig sosialt arbeid i Norge

Hvert år dedikerer Elanco en dag til frivillig arbeid i lokalsamfunnet. Dette initiativet kalles ”Global Day of Purpose” og er et av de største selskapsorganiserte frivillige programmene i verden. I over 65 land rykker Elancos ansatte ut i lokalsamfunnet for å løse forskjellige oppgaver. Det kan være byforskjønnelse, innsamling av mat eller renovering av bygninger for familier i nød eller omsorg for dyr. I tillegg til dette får alle medarbeidere en halv dag per kvartal betalt av Elanco til å utføre sosialt arbeid i nærmiljøet.

Elanco støtter båndet mellom mennesker og dyr

SOCIALT ANSVAR ISA Puppy IMG 0939

Elanco støtter prosjekter som gjør det mulig for mennesker i nød å oppnå en større uavhengighet, selvtillit og glede. Det gjelder globalt og lokalt f.eks. gjennom ISA – tjenestehunden ”vår”:
• Tjenestehunder fra The Netherlands Foundation Assistance Dog er spesialiserte i å hjelpe mennesker med nedsatt mobilitet samt personer med epilepsi.
• Trening av hundene tar flere års intensiv innsats og er svært dyrt.
• Elanco Benelux og Norden har valgt å sponse hele ISAs utdannelsesforløp.

Elanco øker kunnskapene innen den globale matvaresikkerheten

Det globale befolkningstallet forventes å overstige 9 milliarder mennesker i 2050, og eksperter mener at det vil bli behov for å produsere 70 % flere matvarer for å imøtekomme den stigende etterspørselen. Med det stigende befolkningstallet følger samtidig krav til en høyere matvarekvalitet produsert med færre ressurser. Vi er per i dag involvert i prosjekter som har følgende formål:
• Stoppe sult og forbedre matvaresikkerheten via ENOUGH Movement, en global sammenslutning som jobber mot å sikre at alle har adgang til næringsrike og prismessig overkommelige matvarer i dag og i fremtiden.
• Hjelpe familier ut av hungersnød via samarbeid med Heifer International projects i Asia og Afrika.EU ENOUGH rapporten

EU ENOUGH rapporten

Tall for matvaresikkerhet i Europa

Les rapporten

Matvaresikkerhet i Europa

Matvaresikkerhet i Europa

Ramiro Cabral, Executive VP - Elanco International snakker om matvaresikkerhet i Europa

Se video

ENOUGH

ENOUGH

Vår visjon om en verden med høyere matvaresikkerhet.

Se video