Svin

RESEPTBELAGTE LEGEMIDLER
FRIHANDELSPRODUKTER

Elanco har en holistisk tilnærming til håndtering av sykdommer og helse i besetninger. Vi tilbyr løsninger som kan forebygge eller behandle sykdommer som påvirker grisenes helse og velferd. Dette bidrar til en økonomisk og bæredyktig matvareproduksjon.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du produktlisten eller kontakter Elanco.Informasjonen om reseptbelagte legemidler og vaksiner er kun for godkjent helsepersonell, dvs. veterinærer, fiskehelsebiologer samt studenter i disse fag.