Svin

MEDISIN PÄ RECEPT
FRIHANDELSPRODUKTER

Elanco har en holistisk tilnærming til håndtering av sykdommer og helse i besetninger. Vi tilbyr løsninger som kan forebygge eller behandle sykdommer som påvirker grisens helse og velferd. Dette bidrar til en økonomisk og bæredyktig matvareproduksjon.

For mer informasjon klikk på produktlisten eller kontakt Elanco.Informasjon om reseptbelagte legemidler er til veterinærer, fiskehelsebiologer og farmasøyter.