VAKSINER
FRIHANDELSPRODUKTER

HemicellTM HT

Hemicell HT er et patentert energibesparende enzym til bruk i förblandinger til fjørfe. Det brukes til å redusere antall beta- mannaner, som er fibre som hemmer næringsopptaket til en viss grad og finnes i alle vegetabilske föringredienser. Hemicell HT virker ved å forhindre den förinducerte immunresponsen på disse fibrene.

Ytterligere produktinformasjon

Produktprofil

Hemicell HT Brochure