LEGEMIDLER TIL HUND OG KATT
LEGEMIDLER TIL HUND
LÆGEMIDLER TIL KATT

Milbemax vet.

Milbemycinoksim, praziquantel
Hund: Behandling av blandingsinfestasjoner med adulte cestoder (Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp.) og nematoder (Anycylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Thelazia callipaeda, Crenosoma vulpis (begrensing av infeksjonen), Angiostrongylus vasorum (forebyggende samt begrensing av infeksjon ved umodne voksne (L5) og voksne stadier), Trichuris vulpis). Kan også benyttes forebyggende mot Dirofilaria immitis, såfremt samtidig behandling mot cestoder er indisert.
Katt: Behandling av blandingsinfestasjoner med immature og adulte cestoder og nematoder av følgende arter: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis, Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati. Kan også benyttes forebyggende mot Dirofilaria immitis såfremt samtidig behandling mot cestoder er indisert.

Ytterligere produktinformasjon

Milbemax vet tablett

Milbemax vet tyggetablett