LEGEMIDLER TIL HUND OG KATT
LEGEMIDLER TIL HUND
LÆGEMIDLER TIL KATT

Fortekor vet.

Til behandling av kongestiv hjertesvikt hos hund.
Til reduksjon av proteinuri ved kronisk nyresvikt hos katt

Ytterligere produktinformasjon

Fortekor vet tablett