LEGEMIDLER TIL HUND OG KATT
LEGEMIDLER TIL HUND
LÆGEMIDLER TIL KATT

Interceptor vet.

Milbemycinoksim
Preparatet kan brukes til:

  • profylakse mot hjerteorm hos hund (Dirofilaria immitis).
  • behandling av innvollsorm som piskeorm (Trichuris vulpis), spolorm (Toxocara canis, Toxascaris leonina) og hakeorm (Ancylostoma caninum).
  • behandling av lungeorm (Crenosoma vulpis) og fransk hjerteorm (Angiostrongylus vasorum).

Preparatet kan også brukes til:

  • behandling av generalisert demodikose (Demodex canis).
  • behandling av skabb forårsaket av Sarcoptes scabiei var. canis.
  • behandling av nesemidd (Pneumonyssoides caninum).

Ytterligere produktinformasjon

Interceptor vet. Tablet