RESEPTBELAGTE LEGEMIDLER
FRIHANDELSPRODUKTER

Hemicell HT

Hemicell HT er et patentert energibesparende enzym til bruk i fôrblandinger til svin. Det brukes til å redusere antall beta-mannaner, som er fibre som hemmer næringsopptaket til en viss grad og finnes i alle vegetabilske fôringredienser. Hemicell HT virker ved å forhindre den fôrinducerte immunresponsen på disse fibrene.

Ytterligere produktinformasjon

Produktprofil