RESEPTBELAGTE LEGEMIDLER
FRIHANDELSPRODUKTER

Denagard vet.

Tiamulin for gris.
Injeksjonsvæske: Svinedysenteri. Pneumonier forårsaket av Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae og Pasteurella multocida. Artritt forårsaket av Mycoplasma hyosynoviae.
Oppløsning: Svinedysenteri forårsaket av Brachyspira hyodysenteriae. Proliferativ enteropati forårsaket av Lawsonia intracellularis og spiroketal diaré forårsaket av Brachyspira pilosicoli.

Ytterligere produktinformasjon

Denagard vet, injeksjonsvæske i.m., 200 mg/ml

Denagard vet mikstur, oppløsning 125 mg/ml