VAKSINER
FRIHANDELSPRODUKTER

AviPro

AviPro AE er en vaksine mot encefalomyelittvirus hos høns.
AviPro Thymovac er en vaksine mot kyllinganemivirus hos kylling.

Ytterligere produktinformasjon

AviPro AE

AviPro Thymovac